info@tangopilgrim.com | +66 954789624

Category: Business

สินค้า พ รี เมี่ ยม

สินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร มีกี่ประเภทและแตกต่างกันหรือไม่

พรีเมี่ยม ขยายคำว่าพรีเมี่ยม เป็นของที่มีคุณค่ามากกว่ามาตรฐานหรือเหนือมาตรฐานของแต่ละคนกำหนดไว้ เช่น คุณอาจเดินมาเห็นสินค้าวางอยู่แล้วคุณคิดว่าสินค้าชิ้นนี้ดูพรีเมี่ยมจัง นั่นคือคำว่า Premium มันดูโดดเด่น ดูสะดุดตา ดูมีราคา มีเอกลักษณ์ในตัวของมัน แล้วสินค้าพรีเมี่ยมคืออะไร ทำไมถึงโดดเด่นและสะดุดตา สินค้าพรีเมี่ยม คือ สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาให้รู้สึกแปลกใหม่ รู้สึกมีคุณค่ากับผู้ที่ได้รับ มันมีความความโดดเด่นและมีความสะดุดตาอย่างมากเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสินค้าที่มีหนึ่งเดียวและไม่เหมือนใคร มีไว้สำหรับการมอบให้และได้รับ สินค้าพรีเมี่ยมหรือเรียกอีกอย่างว่าของพรีเมี่ยม ส่วนใหญ่แบรนด์ต่างๆจะมีไว้เพื่อมอบให้เป็นการขอบคุณลูกค้าหรือของแถม เช่น ซื้อครบ 2,000...

ขายพวงหรีดพัดลม : วัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศไทย

เรื่องของพวงหรีด ที่เรามักจะเห็นในงานอวมงคลของประเทศไทยเรา เป็นการรับเอาวัฒนธรรมมาจากแถบตะวันตกมาปรับใช้ในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โดยในแถบตะวันตกนิยมใช้พวงหรีดทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล เช่น ใช้แขวนประดับหน้าประตูบ้านในวันคริสต์มาส ส่วนในงานศพ นิยมใช้วางประดับที่หลุมศพหรือโรงศพนั่นเอง แต่ว่าถ้าหากพูดถึงวิวัฒนาการของพวงหรีดในบ้านเรานั้น เมื่อมีการรับวัฒนธรรมนี้มาปรับใช้ บ้านเราก็นิยมใช้กันเฉพาะในงานอวมงคลเท่านั้น อาจสันนิษฐานได้ว่า เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นิยมนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตามคติของศาสนาพุทธแล้ว จะไม่มีการเฉลิมฉลองในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น จึงทำให้คนไทยนิยมใช้พวงหรีดในงานอวมงคลนั่นเองนะครับ โดยลักษณะของพวงหรีดที่ใช้กันในประเทศไทย แต่เดิมจะเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้สดเป็นลักษณะวงกลม คล้ายกับของวัฒนธรรมในต่างชาติเลย แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของจุดประสงค์และงานที่นำพวงหรีดไปนั่นเองนะครับ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป วิวัฒนาการของพวงหรีดก็ได้เปลี่ยนไปในลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้มากยิ่งขึ้น เช่น มีการขายพวงหรีดพัดลม...