info@tangopilgrim.com | +66 954789624

Tag: ระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร

ระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร

เพลิงไหม้เกิดจากอะไร ระบบดับเพลิงในอาคาร สำคัญหรือไม่

ระบบดับเพลิงในอาคาร ถ้าถามว่ามีความสำคัญหรือไม่ แน่นอนว่าก็ต้องมีความสำคัญอยู่แล้ว แต่จะมีความสำคัญอย่างไรนั้น ในบทความนี้เรามีคำตอบ ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าเพลิงไหม้เกิดจากอะไรได้บ้าง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความระมัดระวังมากขึ้นและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต   เพลิงไหม้เกิดจากอะไร จากสถิติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ สปภ. ปี 2555 พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูงถึง 1,145 ครั้ง และอาคารส่วนใหญ่นั้นไม่มีระบบดับเพลิงในอาคารเพราะถูกมองว่าการเกิดเหตุเพลิงไหม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ไม่บ่อยมาก แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วกลับสร้างความเสียหายอันเลวร้ายที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดการประกายไฟ ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมไปถึงการขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง...