info@tangopilgrim.com | +66 954789624
ระบบ ดับ เพลิง ใน อาคาร

ระบบดับเพลิงในอาคาร ถ้าถามว่ามีความสำคัญหรือไม่ แน่นอนว่าก็ต้องมีความสำคัญอยู่แล้ว แต่จะมีความสำคัญอย่างไรนั้น ในบทความนี้เรามีคำตอบ ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าเพลิงไหม้เกิดจากอะไรได้บ้าง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความระมัดระวังมากขึ้นและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต  

เพลิงไหม้เกิดจากอะไร

จากสถิติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ สปภ. ปี 2555 พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสูงถึง 1,145 ครั้ง และอาคารส่วนใหญ่นั้นไม่มีระบบดับเพลิงในอาคารเพราะถูกมองว่าการเกิดเหตุเพลิงไหม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ไม่บ่อยมาก แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วกลับสร้างความเสียหายอันเลวร้ายที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดการประกายไฟ ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเกิดจากความประมาทในการใช้งาน รวมไปถึงการขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนั่นเอง โดยสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดจาก

1 ไฟฟ้าลัดวงจร

เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรกันบ่อยและนำมาซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้สร้างความเสียหายที่ร้ายแรง เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดประกายไฟในบริเวณรอบ รวมถึงการระเบิดของบัลลาสต์ ซึ่งเกิดการกระเด็นไปติดกับเชื้อเพลิงในบริเวณรอบ เช่น ไม้ พลาสติก เศษกระดาษ ฯลฯ

2.อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

แม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะถูกตรวจสอบมาอย่างดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยหากขาดความประมาท ที่จะนำมาซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ เช่น การเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้นานๆ ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความร้อนสูงขึ้น จนเกิดไฟลุกไหม้หรือเกิดการระเบิดได้

ระบบดับเพลิงในอาคาร มีความสำคัญอย่างไร

ต้องบอกเลยว่าระบบดับเพลิงในอาคารมีความสำคัญมากๆ ถึงมากที่สุด และตามกฎหมายได้กำหนดให้อาคารที่สูงเกิน 23 เมตร และอาคารใหญ่เป็นพิเศษ มีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร ควรมีถังดับเพลิง 1 เครื่อง อย่างน้อย 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ควรมีมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละชั้นด้วย และต้องมีระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ มีระบบสปิงเกอร์ ระบท่อยืน ท่อเก็บน้ำสำรอง หัวรับน้ำดับเพลิง ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงทุกชั้น

หากไม่มีระบบดับเพลิงในอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลย จากเหตุเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยอาจสร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งหมดนี้ เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคน ทำให้ได้รู้แล้วเข้าใจสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้และความสำคัญของระบบดับเพลิงในอาคารด้วย เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต