info@tangopilgrim.com | +66 954789624
วงออร์เคสตรา

ออร์เคสตรา (orchestra) หรือ วงดุริยางค์ เป็นวงดนตรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย เพื่อสนองความต้องการของผู้ประพันธ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกของดนตรีในแต่ละยุค วงออร์เคสตราเป็นวงดนตรีที่มีวิวัฒนาการเริ่มขึ้นราว ค.ศ.1600 ลักษณะที่สำคัญของวงออร์เคสตราคือ เป็นกลุ่มของนักดนตรี ที่เล่นเครื่องดนตรีหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องกระทบ โดยบรรเลงภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยเพลง ซึ่งในวงออร์เคสตราก็ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด มีชนิดอะไรบ้างไปดูกันเลย

เครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา

 1. เครื่องลมไม้ เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี้ แม้ตัวของเครื่องดนตรี อาจทำจากวัสดุต่าง ๆ มากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง คือ ลิ้น (Reed) ซึ่งทำมาจากไม้ จึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้นั่นเอง ในวงออร์เคสตราเครื่องลมไว้จะประกอบไปด้วย 
 • 2-4 ฟลูต 1-2 ปิคโคโล (ฟลู้ตคนที่ 3 กับ 4)
 • 2-4 โอโบ 1-2 อิงลิชฮอร์น (โอโบคนที่ 3 กับ 4)
 • 2-4 คลาริเน็ต 1-2 เบสคลาริเน็ต (คลาริเน็ตคนที่ 3 กับ 4)
 • 2-4 บาสซูน 1-2 คอนทราบาสซูน (บาสซูนคนที่ 3 กับ 4)
 1. เครื่องลมทองเหลือง gป็นการจัดประเภทของเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองจะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ท่อลมทำด้วยโลหะขนาดต่าง ๆ กันการเกิดเสียงเกิดจากการเป่าลมให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ริมฝีปากของผู้เล่น ผ่านเข้าไปในกำพวด (Mouth Piece) การเป่าเครื่องลมทองเหลืองจึงขึ้นอยู่กับริมฝีปากเป็นสำคัญ ในวงออร์เคสตราจะประกอบไปด้วย
 • 2 ถึง 8 ฮอร์น
 • 2 ถึง 8 ทรัมเป็ต
 • 2-4 ทรอมโบน
 • 1-2 เบส ทรอมโบน
 • 1 ทูบา
 1. เครื่องกระทบ เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบนั้นหมายถึง เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงดังขึ้นจากการตี กระทบการสั่น การเขย่า หรือ การเคาะ การตีอาจใช้ไม้ตีหรือใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดเสียง เครื่องประเภทนี้มักประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือ แผ่นหนังขึงตึง เครื่องประกอบจังหวะอาจมีชื่อเรียกเป็นคำอื่น เช่น เครื่องตี เครื่องประกอบจังหวะ เป็นต้น ในวงออร์เคสตราประกอบด้วย
 • กลองทิมปานี
 • กลองใหญ่
 • กลองเล็ก
 • ฉาบ
 • แทม-แทม
 • กิ๋ง
 • แทมบูริน
 • มาราคัส
 • คาสตาเน็ท
 • บล็อกไม้
 • ระฆัง
 • กล็อกเคนชปีล
 • ไซโลโฟน
 • เชเลสตา ฯลฯ
 1. เครื่องสาย เป็นการจัดประเภทของเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนี้ หมายถึง เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัตถุที่ใช้ทำ การสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสี หรือดีดโดยอาจกระทำโดยตรง หรือเพิ่มกลไกให้ยุ่งยากขึ้น ในวงออร์เคสตราประกอบด้วย
 • ฮาร์ป
 • 16 ถึง 30 (หรือมากกว่า) ไวโอลิน
 • 8 ถึง 12 (หรือมากกว่า) วิโอลา
 • 8 ถึง 12 (หรือมากกว่า) เชลโล
 • 5 ถึง 8 (หรือมากกว่า) ดับเบิลเบส และ
 1. เครื่องลิ่มนิ้ว หรือ คีย์บอร์ด คือชุดของก้านเสียงหรือคีย์ที่อยู่ติดกันซึ่งสามารถกดด้วยนิ้วได้ เป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีหลายชนิด ปกติลิ่มนิ้วมักจะมีคีย์ในการเล่นชุดละ 12 ก้านเสียงสำหรับบันไดเสียงแบบตะวันตก มีทั้งอันสั้นและอันยาวประกอบกันและวนซ้ำกันไปเรื่อยในช่วงอ็อกเทฟ การกดคีย์บนลิ่มนิ้วจะทำให้เครื่องดนตรีนั้นส่งเสียงออกมา ในออร์เคสตราจะมี เปียโนเป็นเครื่องนตรีในวง