info@tangopilgrim.com | +66 954789624

ขายพวงหรีดพัดลม : วัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศไทย

เรื่องของพวงหรีด ที่เรามักจะเห็นในงานอวมงคลของประเทศไทยเรา เป็นการรับเอาวัฒนธรรมมาจากแถบตะวันตกมาปรับใช้ในประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว โดยในแถบตะวันตกนิยมใช้พวงหรีดทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล เช่น ใช้แขวนประดับหน้าประตูบ้านในวันคริสต์มาส ส่วนในงานศพ นิยมใช้วางประดับที่หลุมศพหรือโรงศพนั่นเอง แต่ว่าถ้าหากพูดถึงวิวัฒนาการของพวงหรีดในบ้านเรานั้น เมื่อมีการรับวัฒนธรรมนี้มาปรับใช้ บ้านเราก็นิยมใช้กันเฉพาะในงานอวมงคลเท่านั้น อาจสันนิษฐานได้ว่า เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นิยมนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตามคติของศาสนาพุทธแล้ว จะไม่มีการเฉลิมฉลองในลักษณะเดียวกับศาสนาอื่น จึงทำให้คนไทยนิยมใช้พวงหรีดในงานอวมงคลนั่นเองนะครับ โดยลักษณะของพวงหรีดที่ใช้กันในประเทศไทย แต่เดิมจะเป็นลักษณะของการจัดดอกไม้สดเป็นลักษณะวงกลม คล้ายกับของวัฒนธรรมในต่างชาติเลย แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของจุดประสงค์และงานที่นำพวงหรีดไปนั่นเองนะครับ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป วิวัฒนาการของพวงหรีดก็ได้เปลี่ยนไปในลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้มากยิ่งขึ้น เช่น มีการขายพวงหรีดพัดลม ซึ่งเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว พัดลมก็ยังจะสามารถนำไปใช้งานในวัด หรือตามบ้านเรือนเพื่อการบริจาคได้นั่นเองนะครับ

ขายพวงหรีดพัดลม

ในปัจจุบัน การให้พวงหรีดตามงานต่างๆ จึงเป็นการให้พวงหรีดที่เป็นอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แทนกันนะครับ โดยสังเกตได้จากการ ขายพวงหรีดพัดลม ในปัจจุบัน ที่เมื่อเราไปงานไหนๆ ก็จะเห็นพวงหรีดพัดลมตั้งอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ ก็เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ลดการเกิดมลพิษ และเผลอๆ ยังจะทำให้เป็นผลบุญส่งไปยังผู้ที่ล่วงลับได้อีกด้วยนะ ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการใช้พวงหรีดพัดลมอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ เกิดประโยชน์จากการใช้งานในหลายๆ ด้านนั่นเอง ถ้าจำเป็นต้องมีการสั่งพวงหรีดเพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งถนัดไป อย่าลืมสั่งจากร้านขายพวงหรีดพัดลม นะครับ